הסכם ממון הינו הסכם משפטי הנערך בין בני זוג המעוניינים להסדיר את כל נושא הרכוש והממון האישי והמשותף. עד לפני מספר שנים הסכם זה נערך בין בני זוג נשואים בלבד, וזאת לצרכי הסדרת ענייני ממון ורכוש במידה ובני הזוג יחליטו על פירוק השותפות הזוגית במסגרת הליכי גירושין. כיום, עריכת הסכמי ממון באמצעות עורך דין הסכם ממון הינו הליך משפטי המתאפשר גם לזוגות שאינם מקיימים חיי זוגיות ושותפות במסגרת חיי נישואין, לרבות, זוגות בני אותו מין, זוגות ידועים בציבור וזוגות נוספים הבוחרים לקיים מסגרות חיים משותפות כאלו ואחרות שאינן במסגרת חיי נישואין.

הסכמי ממון בקרב בני זוג ידועים בציבורעורך דין הסכם ממון –מה חשוב לדעת

הסכמי ממון הנערכים בהתאם לתקנות המופיעות בחוק יחסי ממון המונהג בישראל מאז שנת 1973, מהווים הסכם בעל תקפות משפטית גם בקרב בני זוג ידועים בציבור המעוניינים להסדיר את ענייני הרכוש והממון העומדים לרשותם. ברוב המקרים, הסכם הממון לבני זוג ידועים בציבור הנערך על ידי עורך דין הסכם ממון נועד להסדיר את ענייני הרכוש במקרים בהם בני הזוג יחליטו על פרידה או במקרים בהם אחד מבני הזוג נפטר מן העולם.

המטרה המרכזית של העמדת הסכמי ממון בין בני זוג ידועים בציבור או כל זוג אחר המקיים אורח חיים משותף שאינו במסגרת חיי נישואין, נועד למנוע מבני הזוג להגיע להתדיינות משפטית בענייני רכוש או ממון במקרים של פרידה וסיומה של מסגרת החיים המשותפת אותה הם מנהלים. כמו כן, עריכת הסכם ממון באמצעות עורך דין הסכם ממון בקרב בני זוג ידועים בציבור או כל זוג אחר המקיים אורח חיים משותף שאינו במסגרת חיי נישואין, מהווה פעולה המגדירה את הקשר הזוגי בין בני הזוג, ולפיכך בני הזוג רשאים ליהנות ממגוון רחב של זכויות העומדות לרשותו של זוג נשוי, לרבות זכויות פנסיוניות, זכויות מוניציפאליות, זכויות סוציאליות וכדומה.

עורך דין הסכם ממון

מכיוון שהסכמי הממון מהווים מסמך חוזי בעל תקפות משפטית, חובה לנסחו באמצעות עורך דין הסכם ממון המתמחה גם בדיני משפחה וגם בדיני ממון. עורך דין מקצועי ומנוסה יפשט עבור בני הזוג את מורכבות הסוגיות הנלוות לסעיפי ההסכם, ויאפשר לכל אחד ואחת מהם להיחשף לכל המשמעויות המשפטיות המופיעות בכל אחד מסעיפי ההסכם.

רוצים לדעת יותר על הליכי עריכת הסכם ממון באמצעות עורך דין הסכם ממון מנוסה ומקצועי? אצלנו בארגון זכות למשפחה תוכלו למצוא מגוון רחב של שירותי הכוונה, סיוע וייעוץ בכל הנוגע להסדרת הסכמי ממון בקרב זוגות המנהלים מסגרות חיים משותפות שלא במסגרת חיי נישואין.