תעודת חיים משותפים מעידה על כך שאותם אנשים שנושאים אותה חיים במשותף.  במדינה בה נישואין נעשים בהתאם להלכה, לאנשים שמעוניינים להתחתן אזרחית בישראל, תעודת חיים משותפים מהווה את הפתרון האזרחי.

אדם שמחזיק בתעודת חיים משותפים הוא אדם שהצהיר רשמית שהוא חי עם בן או עם בת זוג ומנהל עם אותו אדם משק בית משותף. תעודה זו מהווה את ההוכחה (מבחינת החוק) לחיים משותפים. בכדי לספק תעודה זו צריך שהזוג יצהיר על חיים משותפים, דבר אותו ניתן לעשות ללא טקס דתי או טיסה מיוחדת לחו”ל שעיקרה חתונה למטרת נישואין אזרחיים בחו”ל במדינה שמאפשרת צעד זה. תעודת חיים משותפים באה בדמות הצהרה משפטית וכרטיס אותו ניתן להציג בכל עת. התעודה מעידה שאותו אדם שמציג אותה חי במערכת יחסים קבועה ולכן בדיוק כמו כל זוג נשוי הוא זכאי לזכויות שוות שניתנות לבני זוג שנשואים.

חשוב לדעת שתעודת חיים משותפים מהווה הצהרה משפטית לקשר בין בני זוג. למעשה, היא פוטרת מצבים סבוכים או בירוקרטיות ארוכות ומסורבלות בו יש להמציא סדרת מסמכים נוספים על מנת להציג הוכחות אודות הקשר בין שני אנשים. פעמים רבות אנשים שחיים יחד אך אינם נשואים צריכים להוכיח את הקשר ביניהם על ידי המצאת הסכם ממון או הסכם של חיים משותפים. תעודת חיים משותפים פוטרת את הזוג מלעשות כך, כל שצריך הוא להציג את התעודה.

תעודת חיים משותפיםתעודת זוגיות

ניתן להציג את התעודה בפני הרשויות המקומיות וכן בפני כל מיני מוסדות ציבוריים שדורשים הוכחה למהות היחסים בין שני אנשים. ניתן להציג את התעודה במשרד הרישוי וזאת על מנת לבצע העברה של זכויות על בעלות הרכב, למטרת קבלת שירותי ארנונה, חנייה והטבות נוספות במקום המגורים, לצורך נטילת דברי דואר אחד של השני, להציג את התעודה בפני בתי המשפט, בנקים, מוסדות אקדמאיים ועוד. כל מי שרוצה להוכיח שהוא חי במשותף וזאת למרות שהוא אינו נשוי וזאת לצורך קבלת שירותים מסויימים יכול לעשות זאת על ידי הצגת תעודת חיים משותפים. חשוב לפנות אל עורך דין או גוף שמאגד אנשי מקצוע שיכולים לספק סיוע משפטי ומענה על כל שאלה בנוגע אל תעודת חיים משותפים וכל הקשור אליה. חשוב לדעת שתעודת חיים משותפים מהווה תצהיר על חיים משותפים וחייבת להיות חתומה על ידי עורך דין על מנת להיות בעלת תוקף משפטי.

לסיכום, אם אתם מעוניינים להצהיר על החיים המשותפים שלכם בלי להתחתן וליהנות מזכויות שוות כמו שיש לכל זוג נשוי, כמו למשל זכויות כלכליות, עירוניות, פנסיוניות, עירוניות, אישיות ועוד, יש לכם אפשרות לעשות תעודת חיים משותפים.