זכות למשפחה – תעודת חיים משותפים

ארגון זכות למשפחה הינו הגוף היחיד בישראל המנפיק תעודות חיים משותפים לבני זוג הבוחרים לקיים מסגרות שונות של חיים משותפים אשר אינן עולות בקנה אחד עם דרישות הרבנות הראשית. תעודת חיים משותפים, אותה אנו מנפיקים עבורכם, הינה תעודה המאפשרת לכל אחד מהזוגות שביניכם ליהנות ממגוון רחב של זכויות השוות לזכויותיהם של בני זוג נשואים.

תעודת חיים משותפים המונפקת באופן בלעדי על ידינו, מקנה לכל אחד ואחת מבני הזוג המחזיקים  בה זכויות כלכליות במוסדות הביטוח לאומי ומס הכנסה, זכאות למשכנתא בבנקים (לזכאים), זכויות בקבלת שירותי בריאות כללים בהתאם לחוק בריאות ממלכתי, זכויות פנסיוניות, זכויות מוניציפליות בכל הנוגע לרישום ילדים לגנים ובתי ספר, הנחות בארנונה לזכאים ועוד.תעודת חיים משותפים

מעבר לזכויות העומדות לרשות בני הזוג, תעודת חיים משותפים מאפשרת לבני הזוג המחזיקים בה ליהנות ממגוון רחב של יתרונות נוספים הקשורים לאופן בו הם בחרו לנהל את אורח חייהם המשותף. בין יתר היתרונות העומדים לרשותכם באמצעות תעודת חיים משותפים תמצאו:

  • אפשרות להצגת התעודה בפני גופים שונים המעוניינים לברר את מהות היחסים ביניכם, וזאת לצורך קבלת שירותים שונים באמצעותם.
  • אפשרות לסיים את מסגרת החיים המשותפת ללא מעורבות משפטית וללא ביקור ברבנות הראשית, וזאת בניגוד לתעודות נישואים אזרחיות בהן תהיו מחויבים להתמודד עם מוסד הרבנות במקרה של פרידה.

תעודת חיים משותפים המונפקת על ידינו היא למעשה הפתרון האזרחי האופטימלי למטרות נישואים בישראל, במסגרת מסלול עוקף רבנות. במקביל להנפקת התעודה, אנו מאפשרים לבני הזוג לערוך ביניהם הסכם חיים משותפים המבוסס על העקרונות המנחים אותם בדרך ליצירת מסגרת חיים משותפת. הסכם זה נערך ונחתם על ידי צוות משפטנים מטעמנו המתמחה בדיני משפחה, דיני ממון ודיני ירושה, והוא מותאם באופן פרטני לכלל הצרכים האינדיבידואליים של בני הזוג (ביחד ובנפרד) ביחס למסגרת החיים המשותפת.

תעודת חיים משותפים מטעם ארגון זכות למשפחה הינה תעודה בעלת תוקף משפטי המעידה על כך שבעליה הינם בני זוג אשר מסרו הצהרה משותפת בדבר התחייבותם זה לזו. הצהרה זו אושרה ונחתמה על ידי עורך דין מטעמנו, והיא מקנה להם את מלוא הזכויות להן זכאי כל זוג נשוי.

רוצים לדעת יותר על תעודת חיים משותפים? צרו איתנו קשר והגיעו לפגישת ייעוץ ללא כל התחייבות.

שלכם ולרשותכם, ארגון זכות למשפחה.