תעודת חיים משותפים – מהי?

תעודת חיים משותפים (תעודת בני זוג) מטעם ארגון זכות למשפחה היא תעודה בעלת תוקף משפטי המעידה על כך שבעליה הינם בני זוג אשר מסרו הצהרה משותפת בדבר התחייבותם זה לזו. הצהרה זו אושרה ונחתמה על ידי עורך דין מטעמנו, והיא מקנה להם את מלוא הזכויות להן זכאי כל זוג נשוי.

תעודת חיים משותפים (תעודת בני זוג) מקנה לכל אחד ואחת מבני הזוג המחזיקים בה זכויות כלכליות במוסדות הביטוח לאומי ומס הכנסה, זכאות למשכנתא בבנקים (לזכאים), זכויות בקבלת שירותי בריאות כללים בהתאם לחוק בריאות ממלכתי, זכויות פנסיוניות, זכויות מוניציפליות בכל הנוגע לרישום ילדים לגנים ובתי ספר, הנחות בארנונה לזכאים ועוד.

הסכם חיים משותפים                  הסכם חיים משותפים

  • תעודת חיים משותפים (תעודת בני זוג) היא הדרך האופטימלית להצגה של בני הזוג בפני גופים שונים המעוניינים לברר את מהות היחסים ביניכם, וזאת לצורך קבלת שירותים שונים באמצעותם.
  • תעודת חיים משותפים (תעודת בני זוג) מאפשרת לסיים את מסגרת החיים המשותפת ללא מעורבות משפטית וללא ביקור ברבנות הראשית, וזאת בניגוד לתעודות נישואים אזרחיות בהן תהיו מחויבים להתמודד עם מוסד הרבנות במקרה של פרידה.

תעודת חיים משותפים המונפקת על ידינו היא למעשה הפתרון האזרחי האופטימלי למטרות נישואים בישראל, במסגרת מסלול עוקף רבנות. לצורך קבלת התעודה, בני הזוג עורכים ביניהם תצהיר המבוסס על העקרונות המנחים אותם בדרך ליצירת מסגרת חיים משותפת. תצהיר זה נערך ונחתם על ידי צוות משפטנים מטעמנו המתמחה בדיני משפחה, דיני ממון ודיני ירושה.

שלכם ולמען זכויותיכם 

ארגון זכות למשפחה