צוואה מצולמת – למה היא עדיפה?

עריכת צוואות הינו הליך המעוגן במדינת ישראל באמצעות חוק הירושה והצוואה העוסק בין היתר בדרכים העומדות בפני כל אחד ואחת מאיתנו בכל הנוגע לענייני עריכת צוואתו. בין יתר האפשרויות לעריכת צוואה בחוק הישראלי תוכלו למצוא: צוואה בעל פה, צוואה בפני עדים, צוואה בכתב יד וצוואה בפני רשות. בעידן המודרני בו אנו חיים נוספה אפשרות נוספת לעריכת צוואות והיא צוואה מצולמת. צוואה זו דומה באופייה לצוואה בכתב יד, והיא נערכת על ידי המצווה, כאשר במקום כתב ידו המתאר את רצונותיו של המצווה ביום הסתלקותו מן העולם, הוא מתיישב אל מול מצלמה, מצלם ומקליט את דבריו.

בניגוד לצוואה בכתב יד העלולה לגרום ללא מעט סוגיות משפטיות הנידונות באמצעות ערכאות בנושא ירושה וצוואה בבתי הדין לענייני משפחה, צוואה מצולמת הינה צוואה המציגה באופן שאינו משתמע לשני פנים את רצונותיו של המצווה ביום עריכת הצוואה.

פעמים רבות המצווה מנצל את ההזדמנות ומסביר מדוע הוא מחלק את הצוואה בצורה בה הוא החליט וזאת על מנת למנוע סכסוך במשפחה לאחר מותו וקרב על הירושה.

את הצוואה המצולמת אפשר לכנות גם “צוואה רוחנית”. צוואה מצולמת מכונה גם ‘דור העתיד של הצוואות’ וזאת משום שהיא מאפשרת לאותו אדם שנפטר להעביר מסרים חשובים לקהל יעד מסוים (בדרך כלל המשפחה), היא יכולה להכיל כל מיני מסמכים ואף קטעי וידאו מהעבר אותם אדם מעוניין להזכיר לבני משפחתו.

צוואה מצולמת מחזקת את קיומה של צוואה כתובה ומאפשרת להעביר מסרים שלא תמיד אפשריים בכתב.

על מנת להעניק לצוואה המצולמת ערך משפטי נוסף, מקיימים את הליך ההקלטה והצילום באמצעות בפני עדים אשר אינם נכללים ברשימת היורשים של המצווה. כמו כן, את אופן ניסוח התמלול של הצוואה המוקלטת והמצולמת מומלץ לבצע באמצעות עורך דין לענייני משפחה המתמחה בכל הנוגע לדיני ירושה וצוואה, וזאת על מנת להסיר כל ספק בעתיד לבוא מהתוקף המשפטי של הצוואה המצולמת. צוואה זו נשמרת באמצעות שני קצבי מחשב, כאשר אחד מהם מוחזק על ידי המצווה והשני מוחזק ונשמר בכספת.

שלכם ולמען זכויותיכם

ארגון זכות למשפחה