All posts in מאמרים

מה זה הסכם פונדקאות ואיך זה מתבצע?

הליך פונדקאות הוא נשיאת היריון על ידי אישה מסוימת אשר לאחר הלידה תמסור את הרך הנולד לידי הוריו הביולוגים, המאמצים