זכות למשפחה – הסכם לחיים משותפים

אנחנו בארגון זכות למשפחה מאמינים שלרשותו של כל אדם עומדת הזכות הלגיטימית לבחירת מושא אהבתו ולמימוש זכות זו, ללא קשר לדתו, אמונותיו ותפיסת עולמו. יחד עם זאת, אנו מודעים היטב לכל הקשיים הבירוקרטיים עימם נדרשים לעיתים להתמודד זוגות, אשר אינם עונים במדויק על הגדרות מוסד הרבנות בכל הנוגע לקיום חיים משותפים. משום כך, מעמיד ארגון זכות למשפחה לרשות אותם זוגות את האפשרות ליצירת מסגרת חלופית לניהול חיים משותפים התואמת את אורח חייהם והשקפת עולמם ומתגבשת בשיתוף איתם ועל פי רצונותיהם.

מסגרת זו מיושמת באמצעות עריכת הסכם חיים משותפים המהווה את הפתרון האופטימאלי עבור כל אותם זוגות אשר אינם יכולים (או שאינם מעוניינים) לעשות זאת באמצעות מוסד הרבנות הראשית. זוגות אלה יכולים להיות פסולי חיתון, בני זוג בעלי דתות שונות, זוגות בני אותו המין, ידועים בציבור או כל אחד שמבקש להעניק תוקף ומסגרת לחייו המשותפים ורוצה לעשות זאת במסגרת אזרחית.

הסכם חיים משותפים – מה הוא כולל ומה הוא מעמיד לרשותכם?הסכם חיים משותפים

הסכם חיים משותפים הוא למעשה הסכם הנערך באופן פרטני עבור כל זוג המעוניין בכך, בשיתוף מלא איתם ותוך התאמה לאורח חייהם, להשקפת עולמם ולעקרונות המנחים אותם בכל הנוגע לקיומן של מסגרת חיים משותפת. הסכם זה נערך ומנוסח על ידי צוות מקצועי מטעמנו ולאחר חתימת בני הזוג עליו, הוא בעל תוקף משפטי מחייב, מבלי להזדקק לאישור נוסף של גורם כלשהו, לרבות מוסד הרבנות הראשית.

הסכמי החיים המשותפים כוללים בתוכם סעיפים שונים העוסקים במהות הקשר בין בני הזוג ואופן ניהולו. לצד סעיפים אשר נועדו להסדיר את ענייני הרכוש והממון בין בני הזוג, עוסק ההסכם גם באספקטים ספציפיים של הקשר וכן גם בהיבטים הרגשיים הנלווים להסדרת חייהם המשותפים, הכל על פי בקשתם ורצונם של בני הזוג.

הסכם חיים משותפים הנערך על ידי ארגון זכות למשפחה מהווה כיום את הפתרון האזרחי הטוב ביותר לנישואים במדינת ישראל, וגם במקרים בהם בני הזוג מחליטים על פרידה הם אינם נדרשים לעשות זאת דרך הרבנות הראשית כפי שנהוג במסגרות הנישואים האזרחיים השונות.

לאורך שנות פעילותנו בתחום ליווינו עשרות זוגות, ולכל אחד מהם התאמנו את ההסכם הטוב והמתאים ביותר לאורח חייהם המשותף.

שלכם ולרשותכם, ארגון זכות למשפחה.

לפרטים נוספים ומידע מורחב אודות הסכם חיים משותפים,

אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר מיידי לקביעת פגישה לא מחייבת.