במדינת ישראל כל זוג אשר יהא מעוניין לקיים מסגרת כזו או אחרת של חיים משותפים עתיד להיתקל בלא מעט בעיות בירוקרטיה הנובעים כתוצאה משיוך ענייני הנישואין למערכת הרבנות הראשית בישראל. כפועל יוצא מכך, כל בני זוג המעוניינים לקיים מסגרות חלופיות למסגרות הנישואין על פי ההלכה, נדרשים לבצע זאת במסגרת הסכם חיים משותפים.

הסכם זה מיועד בין היתר לפסולי חיתון, בני זוג מאותו מין, זוגות מדתות שונות, זוגות ידועים בציבור וכל אותם זוגות אשר אינם רוצים או מעוניינים לקיים את חייהם המשותפים במסגרת חיי נישואין. הסכם חיים משותפים הוא למעשה הסכם הנערך בין בני הזוג ובמסגרתו מוסדרים ביניהם כל העניינים הרלוונטיים לקיום מסגרת חייהם המשותפת.

הסכם חיים משותפיםהסכם חיים משותפים –למי הוא מיועד

ההסכם לחיים משותפים איננו הסכם אחיד, והוא ניתן לעריכה וניסוח בהתאם לצרכים האישיים של כל אחד ואחת מבני הזוג. הסכם חיים משותפים עוסק בכל ההיבטים המהותיים לבני הזוג בכל הנוגע לניהול חייהם האישיים והמשותפים, לרבות, ענייני רכוש וממון, הגדרת מהות ואופיו של הקשר בהיבט הרגשי ועוד.

עריכת הסכם חיים משותפים מאפשר לבני הזוג ליהנות ממסמך חוזי בעל תקפות משפטית, וכפועל יוצא מכך, בני הזוג זכאים למכלול הזכויות העומדות לרשות כל זוג נשוי במדינת ישראל, לרבות, זכויות סוציאליות, זכויות פיננסיות, זכויות מוניציפאליות ועוד.

כיצד עורכים הסכם לחיים משותפים?

מכיוון שכל הסכם לחיים משותפים הינו הסכם חוזי בעל תקפות משפטית לאחר חתימת בני הזוג על גביו, מומלץ ואף ראוי לנסח ולערוך את ההסכם באמצעות אנשי מקצוע העוסקים ומתמחים בנושא. ברוב המקרים, הסכמי חיים משותפים נערכים על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה, וזאת על מנת להאיר את עיניהם של בני הזוג בכל הנוגע לסעיפי ההסכם השונים. כמו כן, הסכם חיים משותפים כולל בתוכו בחלק גדול מהמקרים גם הסכמי ממון ומכאן הצורך בליווי משפטי על ידי עורך דין המתמחה בנושא. עם חתימת בני הזוג על ההסכם, ההסכם החוזי אותו הם ערכו ועליו הם חתמו הופך להיות בעל תוקף משפטי מחייב, וכל זאת מבלי שההסכם יהיה מאושר על ידי סמכות משפטית נוספת, לרבות, מוסד הרבנות בישראל.

אנחנו בארגון זכות למשפחה ליווינו לאורך השנים מאות זוגות בדרכן להסכם חיים משותפים המעגן את כל הזכויות להן הם זכאים במסגרת הזכויות העומדות לרשות כל בני זוג נשוי במדינת ישראל. לקבלת סיוע, ייעוץ והכוונה בכל הנוגע להעמדת הסכם לחיים משותפים גם אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר מיידי.