הגשת בקשה להנפקת תעודה – אנא מלאו את הפרטים בדיוק מירבי:


* יש לשלוח תמונה בעלת רקע לבן לכתובת המייל: office@zchot.org.il