לצורך הנפקת תעודה, אנא מלאו את הפרטים הבאים בדיוק רב:


* יש לשלוח תמונה בעלת רקע לבן לכתובת המייל: office@zchot.org.il